Inspraak bij Provinciale Staten

23 Januari 2018

Fractievoorzitter Frank Evers (BBH) spreekt namens de Hillegomse gemeenteraad in bij de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland.

Inspraak provincies

Hieronder de inspraakreactie

 

Voorzitter, commissieleden en overige aanwezigen,

Mijn naam is Frank Evers. Ik ben voorzitter van de grootste fractie in de raad van Hillegom de BBH. Ik spreek in namens alle raadsfracties van Hillegom.
Toen de voorkeursvariant van Gedeputeerde Staten - ik noem hem verder Zuid-variant - bekend werd, heeft de gemeente Hillegom laten weten verbijsterd te zijn over dit besluit. En dat zijn we nog steeds.
Ik hoop u in 4 punten duidelijk te maken waarom.

Punt1 en het belangrijkste punt: De Zuid-variant loopt dwars door Hillegom!
Dit heeft verschillende nadelige gevolgen.

Hij snijdt een bestaande woonwijk af van de rest van ons dorp.
Dit is in strijd met het uitgangspunt van de provincie om verbindingswegen zo ver mogelijk bij de bebouwing vandaan te projecteren.
Inwoners worden uit hun woningen verjaagd omdat die gesloopt moeten worden. Voor anderen zal de overlast en gezondheidsschade door uitlaatgassen en geluid sterk toenemen.

Door de Zuid-variant kunnen bijna 90 geplande woningen niet gebouwd worden. 90 is veel voor ons. De schadepost van ongeveer 10 miljoen euro is nog niet in de plannen meegerekend.

De Zuid-variant doorsnijdt een polder die pas is ingericht als natuur- en recreatiegebied. In samenwerking met Noord- en Zuid-Holland en met uw subsidiegeld! De doorsnijding zou voor dit unieke weidevogelgebied rampzalig zijn.

De Zuid-variant gaat ook dwars door ons bedrijventerrein Horst ten Daal. Daar moeten bedrijven worden verplaatst. Hillegom heeft weinig alternatieve ruimte. Dus verdwijnen er dan bedrijven naar elders. Dat is heel slecht voor onze werkgelegenheid. De kosten hiervan worden in de plannen zwaar onderschat.
Als de weg ook nog wordt doorgetrokken naar de N206 kan bovendien een bedrijventerrein, gepland voor de hele streek, niet gerealiseerd worden. 

De Zuid-variant leidt tot een onwerkbare versnippering van de kavels in de polder. Is dat nu “aansluiting bij bestaande structuren en lijnen in het landschap”? 

Punt 2. De keuze van GS is in belangrijke mate bepaald door het advies van de Adviesgroep. Gelet op alle nadelen van deze variant, verbaast ons dit zeer. Zeker als je bedenkt dat het maar een meerderheidsadvies was. En dat de Adviesgroep uiteindelijk heel onevenwichtig was samengesteld.

Punt 3. Wij missen in de Zuid-variant een noodzakelijke verbreding van de brug in de N207 over de Ringvaart.

Punt 4. In de Zuid-variant – en ook in de andere varianten - zijn duurzame vormen van mobiliteit volstrekt onderbelicht.

Tenslotte:
De Zuid-variant heeft voor Hillegom heel, heel ingrijpende gevolgen. Er is dan ook veel commotie over ontstaan in ons dorp.
De tijd is eigenlijk te krap. Maar wij werken er hard aan om toch tijdig met een weloverwogen zienswijze te komen. Met inbreng van onze inwoners, bedrijven en organisaties.

Ik nodig u, leden van deze commissie, graag uit om met eigen ogen te komen bezien wat de aanleg van de voorgenomen weg in Hillegom zou aanrichten.

Wij hebben onze hoop op u gevestigd.
U vertegenwoordigt ook de inwoners van Hillegom.
Wij vertrouwen erop dat u de nadelen van een betere bereikbaarheid voor Noord- en Zuid-Holland niet hoofdzakelijk op Hillegom zult afwentelen.

Bedankt voor uw aandacht.