Jan Grimbergen

Fractiesecretaris

Jangrimbergen3
Jan Grimbergen is na een carrière als manager in de Grafimedia gepensioneerd. Na zijn pensionering heeft hij zijn kennis en ervaring als vrijwilliger nog regelmatig ingezet als adviseur voor ondernemingen in ontwikkelingslanden. Tevens was hij voorzitter van de vereniging voor Grafische Technologen.

De gemeentepolitiek vindt hij een geweldige uitdaging. Betrokken zijn met wat er in je dorp gebeurt, meedenken en beslissen over het nog aangenamer maken om in Hillegom te wonen en te werken. Contact met burgers en diverse belangenorganisaties vindt Jan Grimbergen enorm belangrijk, zodat hij een goede afweging kan maken bij besluitvorming.

Er met elkaar voor zorgen dat we ons mooie dorp leefbaar en veilig houden, verantwoord omgaan met financiën, de lasten zo laag mogelijk houden voor de inwoners en een dorp met goede voorzieningen voor onderwijs en sport voor iedereen, vindt Jan Grimbergen belangrijk.

Jan Grimbergen is een enthousiast amateur bierbrouwer. Tevens is hij redactielid van het clubblad van zijn brouwclub. Ook heeft hij andere hobby’s als fietsen, wandelen en golfen.

Jan Grimbergen is de fractiesecretaris van de BBH. Hij houdt zich deze raadsperiode bezig met de portefeuilles Onderwijs en Sport, Gezondheid, Kunst & Cultuur.