Jan van Rijn

Wethouder

Janvanrijn3
Jan van Rijn heeft voor de gemeentelijke politiek gekozen omdat vandaar daadwerkelijk invloed uitgeoefend kan worden op beleid die inwoners direct merken. De gemeente politiek krijgt de aankomende jaren steeds meer zaken toegewezen die inwoners direct kunnen raken. Denk bijvoorbeeld aan alle nieuwe zorgtaken, aan de wet werk en inkomen, de participatiewet etc. Allemaal zaken die van belang zijn voor de inwoners en dus zaak om die taken goed te organiseren. 

Jan van Rijn zet zich in om goed om te gaan met gemeenschapsgeld.Dat betekent niet meer uitgeven dan dat er binnen komt. Daar waar het het hardst nodig is, wil Jan van Rijn een sociaal beleid voeren. Tevens wil hij stimuleren dat waar burgers zelf zaken ontwikkelen daar ook in geholpen worden. 
Regels moeten alleen opgesteld worden als het echt niet anders kan, overbodige regelgeving mag wat Jan van Rijn betreft zo snel mogelijk verdwijnen.

Een ander belangrijk punt voor Jan van Rijn is dat alle inwoners van Hillegom zich thuis en veilig voelen in dit mooie dorp. Waarbij oog voor elkaar een normaal goed is. 

Sinds april 2018 is Jan van Rijn wethouder namens de BBH in het Hillegomse College van Burgemeester en Wethouders. Als wethouder heeft hij de volgende portefeuille: Participatiewet (werk en inkomen), Dienstverlening, Burger-/overheidsparticipatie, Openbare werken, Verkeer en vervoer, Economie (incl. recreatie & toerisme) en het project 'Versterken van de wijk'.