Mike Roelofs

Mike_met_Sam

Ik ben Mike Roelofs, ben 31 jaar en ik woon mijn hele leven al in Hillegom. Ik ben werkzaam als belastingadviseur bij CROP Accountants en Adviseurs in Hoofddorp, waarbij ik te maken heb met de fiscale wet en regelgeving. Mijn specialiteit ligt in de vennootschapsbelasting, maar verder houdt ik mij ook bezig met transfer pricing, estate planning, inkomstenbelasting, erfbelasting, btw, en ga zo maar door. Kortgezegd help ik ondernemers om de belastingzaken op orde te hebben. In 2019 zijn Sanne en ik ouders geworden van Sam en dat is het mooiste wat er is! Nu nog wonen Sanne, Sam en ik met zijn drieën in het burgemeesterskwartier, maar ons volgende kindje is op komst!

Sinds 2016 ben ik gemeenteraadslid voor de BBH en hiervoor was ik actief als burgerraadslid. Bij installatie was ik het jongste raadslid ooit in Hillegom. De lokale politiek heeft mij altijd getrokken, aangezien je zo naar mijn idee iets terug kan doen voor ons mooie dorp en om Hillegom als ons dorp te behouden.
Ik ben bij de BBH gekomen aangezien een lokale partij dichter bij de inwoners staat en geen dictaten krijgt van een landelijke partij over hoe wij Hillegom zouden moeten besturen. In onze fractie hebben we mensen van verschillende expertises waardoor we naar mijn mening een goed beleid in Hillegom vorm kunnen geven.

mike_jongste_raadslid_ooit

Als jonge vader wil ik mijn kind(eren) een mooie toekomst geven in Hillegom en een mooie jeugd beleven zoals ik dat ook had in ons dorp. Ik strijd dan ook samen met de andere leden van de BBH om Hillegom een dorp te laten blijven.
Met mijn financiële achtergrond probeer ik kritisch te zijn op de financiële uitgaven van de gemeente en te controleren of het geld wordt uitgegeven aan de juiste zaken. Daarnaast ben ik binnen de gemeente voorzitter van de auditcommissie waardoor ik ook regelmatig in contact sta met de controlerend accountant van de gemeente.
Zorgen voor een gezonde financiële huishouding is ook belangrijk om, waar nodig, investeringen te doen in de gemeente. En of we dit gedaan hebben! Denk hierbij aan het van Nispenpark, ons centrum, het groen langs de wegen en ga zo maar door!

Ook zijn er uitdagingen waar we voor staan als gemeenteraadsleden. Denk hierbij aan de kosten voor jeugdzorg die met een korting over de schutting zijn gegooid naar gemeenten, maar ook het woningtekort is voor veel Hillegommers die uit huis willen en wellicht ook een gezin willen stichten een grote belemmering! Zelf zou ik dan ook graag zien dat wij als gemeente voorrang kunnen geven, in nieuwbouwprojecten onder de NHG grens, aan ons Hillegommers en met de nieuwe huisvestingswet moet dit binnenkort mogelijk zijn!