Nieuws

 

15 februari 2018

Hillegomse raad pleit voor Middenvariant
Gemeente dient zienswijze in tegen zuidelijk voorkeursalternatief Duinpolderweg
 
Op donderdag 15 februari heeft de gemeenteraad van Hillegom besloten om een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen voorkeursalternatief ‘Zuid’ van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Dit tracé doorsnijdt woningen aan de Weeresteinstraat, bedrijventerrein Horst ten Daal en de Weerlanerpolder. De raad geeft in haar zienswijze aan, voorkeur te hebben voor variant ‘Midden’. Deze scoort op punten als bereikbaarheid, leefbaarheid, natuur en kosten beter. Deze variant ligt net ten noorden van de Oosteindervaart.
 
Midden-variant goed inpassen in landschap
‘Ook deze variant kent een schaduwkant’ licht wethouder Anne de Jong toe ‘een deel van de Oosteinderpolder wordt met dit tracé aangetast’. De hinder voor de omgeving kan worden beperkt door de weg op een goede wijze in het landschap in te passen. Daar gaat Hillegom zich voor inzetten. In haar zienswijze pleit Hillegom voor een aquaduct onder de Ringvaart door. Verder benadrukt de raad dat bij de inpassing drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst) zó gecombineerd moeten worden dat deze nieuwe wegverbinding vanaf de N208 naar de Haarlemmermeer (A4) een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling voor Hillegom vormt.
 
Voorkeursalternatief verbijsterde Hillegom
Met de zienswijze wil de gemeente bereiken dat provinciale staten van Noord- en Zuid-Holland de keuze van Gedeputeerde Staten heroverweegt en alsnog kiest voor het inhoudelijk betere voorkeursalternatief ‘Midden’.
 
Provinciale Staten nemen besluit
Naar verwachting nemen de Provinciale Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland medio 2018 een besluit. 

 

 

3 februari 2018

BBH start campagne voor gemeenteraadsverkiezingen

Dat de lokale politiek springlevend is, blijkt wel uit het gegeven dat veel jonge mensen zich aansluiten bij BevolkingsBelangen Hillegom (BBH).

Na de presentatie van het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 op zaterdag 3 februari in een bomvolle Readshop verplaatsten alle kandidaten van BBH zich naar café bar Puntje Puntje in de Molenstraat. De jongerenafdeling van BBH organiseerde daar een avond in het kader van “Run The Bar”.

Een competitie tussen zes teams die ieder een zaterdagavond het café overnemen om te laten zien dat ze een goed feest voor de Hillegomse jeugd kunnen organiseren. Om 23.00 uur werd de kennis van de aanwezige jongeren getest met de quiz “Ik hou van Hillegom”. Wat daarbij opviel was, dat het met de (politieke) kennis van de jeugd over ons mooie dorp prima is gesteld. Daarna nam DJ Xzilver de draaitafels over en werd er tot in de kleine uurtjes gefeest. De wat minder jonge kandidaten van BBH hadden op dat moment café bar Puntje Puntje al verlaten om de jeugd hun eigen feestje te laten vieren. Het werd een daverend succes.

De komende weken zullen in het teken staan van hoe BBH kan bijdragen aan een beter en mooier Hillegom.

Stem lijst 1 op 21 maart 2018. Stem BBH, lijst 1

Run de bar

 

 

 

Logo BBH 2018