Wat heeft de BBH tot nu toe bereikt.

 

 

 

 

 

Onderstaande heeft BBH in de gemeenteraad tot op heden (zomer 2017) kunnen realiseren  
van haar verkiezingsprogramma 2014 - 2018 :

 • Een veilige fietsverbinding via Sixlaan/Stationsweg naar het station en het stationsgebied heringericht
 • Geen woningbouw op De Zanderij (achter het sportpark)
 • Het afschaffen van de hondenbelasting
 • Meer ruimte voor bedrijfswoningen op bedrijfsterreinen
 • Investeringen in kwaliteit van openbare ruimte in ons centrum (onder andere Hoftuin en Hoofdstraat zuid) en in het groen langs de N208 (inclusief rotondes)
 • Meer regionale (ambtelijke) samenwerking
 • Geen bezuinigingen op zogeheten waarderingssubsidies en vrijwilligerswerk
 • Gemeentelijke financiĆ«n op orde gebracht
 • Nieuwe Drank- en Horecaverordening voor horecabedrijven, instellingen en (sport)verenigingen vastgesteld
 • Nieuwbouw van verschillende basisscholen
 • Per saldo geen stijging van de (gemiddelde) gemeentelijke woonlasten
 • Meer jongeren actief in de gemeenteraad van Hillegom
 • Armoedebeleid vastgesteld voor inwoners met een laag inkomen en/of inwoners met schulden
 • Meer (huur)woningen voor jongeren en ouderen
 • Behoud van werkgelegenheid bij lokale zorginstellingen
 • Aanpakken van jeugdoverlast met burgemeester Van Erk
 • Herinrichten Valckslootlaan
 • Vervangen beschoeiing Noorder Leidsevaart